Informace ke klimatu do ČSN 9001 a ČSN 14001

V rámci aktualizací systémových norem a to i v oblasti kvality je nově certifikačními auditory požadováno doplnění oblasti řízení klimatu (uhlíková stopa) do systémových dokumentů, zejména pak do kontextu, registru zainteresovaných stran, registru rizik a příležitostí a právních a jiných požadavků. Pro hladký průběh certifikace všem klientům doporučujeme provést tuto aktualizaci či si ji nechat zapracovat od poradenské organizace.