Nové nařízení vlády rušící původní legislativu v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení, elektro zařízení, plynových zařízení, tlakových zařízení

Dne 1.července 2022 vyšly dlouho očekávané prováděcí nařízení vlády k zákonu 250/2021 Sb. a to:

NV 190/2022 Sb.

o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV 191/2022 Sb.

o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV 192/2022 Sb.

o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV 193/2022 Sb.

o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV 194/2022 Sb.

o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

 

Výše uvedené NV ruší původní předpisy s účinností od 1.7.2022. Obsahový výklad změn najdete na portále klientů během měsíce srpna 2022.

Našim klientům automaticky změny budeme průběžně implementovat a informovat je.