Nové normy ISO 9001 a ISO 14001

Očekávané revize normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky a ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití byly dne 15.09.2015 publikovány v anglické verzi.

Tyto normy budou přeloženy do ČJ cca v 1Q/ 2016.

Od této doby poběží tříleté přechodné období pro revizi stávajících systémů dle požadavků nových norem. Více o novele se dočtete v klientském portálu.