Od ledna 2023 budou zrušeny periodické lékařské prohlídky u skupin nerizikových prací 1 a 2.

Prohlídky nadále zůstanou jen u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik nebo jsou u nich rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Pokud jde o nerizikové profese, pracovnělékařské prohlídky u nich zůstanou jen v případě, že budou vyžadovány zaměstnancem nebo zaměstnavatelem.