Odložení ohlašovacích povinností v oblasti ŽP

Vzhledem současné situaci a blížícím se termínům, do nichž má mnoho soukromých i veřejných subjektů povinnost ohlašovat příslušným úřadům některé skutečnosti týkající se životního prostředí, například roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektroodpadu, baterií a pneumatik a další souhrnné údaje podle zákona o odpadech či množství některých specifických znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší atp. (tzv. ohlašovací povinnosti), instruovalo Ministerstvo Životního prostředí ČIŽP (Českou inspekci životního prostředí), aby za nesplnění ohlašovacích povinností, které dopadají na subjekty v měsících březen a duben 2020, neukládala až do 30. června letošního roku žádné sankce. Subjekty mají tedy na splnění ohlašovací povinnosti tři měsíce navíc.

Více v tiskové zprávě MŽP.