Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů od 1.1.2017

Vážení obchodní přátelé,

s ohledem na fakt, že prozatím není zaveden elektronický systém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností), je ze zákona udělena výjimka, která bude platit v průběhu roku 2017 a to až do doby zavedení a funkčnosti elektronického systému pro hlášení přepravy nebezpečného odpadu.

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017 bude prováděno do zprovoznění elektronického systému v rámci ISPOP prostřednictvím tištěných "Ohlašovacích listů" následujícím způsobem:

Odesílatel vyplní Ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. 

Po obnovení provozu ISPOP v oblasti hlášení přepravy NO je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostřed - tj. tištěné ohlašovací listy je nutné archivovat, neboť je pravděpodobně bude nutné zpětně do elektronického systému zadat.

Našim stávajícím klientům jsme již e-mailem zaslali Vzor ohlašovacího listu v tištěné podobě, vč. vysvětlivek pro jeho vyplnění. Tento list se bude používat pro přepravu nebezpečných odpadů od 1.1.2017.

V případě dotazů či zájmu o navázání spolupráce nás neváhejte kontaktovat.