Právní úprava EU ISO 9001 a další při zadávání veřejných zakázek

Dne 26. února 2014 vyšla nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, lhůta pro implementaci požadavků v rámci ČR je stanovena do 18.04.2016. Článek 62 směrnice např. uvádí dokladování zajišťování jakosti založené na příslušné řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty a i oblasti environmentálního managementu je věnován např. bod 1 a 2 článku 62 směrnice. Ve výběrových řízeních tedy konečně nebude preferována pouze nejlevnější cena, ale především bude brán zřetel na nejlepší kvalitu i samotné uplatňování principů např. sociálních či environmentálních kritérií.