Vydána nová norma ISO 45001

Byla vydána nová norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, která nahradí normu OHSAS 18001:2007 - původní dokument, který se zabýval bezpečností a ochranou zdraví při práci. Norma ISO 45001 je navržena tak, aby se dala integrovat s dalšími normami systémů managementu a byla tak zajištěna vysoká úroveň kompatibility s novými verzemi ISO 9001 (management kvality) a ISO 14001 (environmentální management), podniky, které již ISO normy implementovaly, budou mít výhodu, pokud se pro normu ISO 45001 rozhodnou. Organizace nyní certifikované podle normy OHSAS 18001 mají 3 roky na dosažení souladu s novou normou ISO 45001. Norma je zatím dostupná pouze v cizím jazyce, oficiální překlad do českého jazyka se očekává během několika následujících měsíců. O jejím vydání vás budeme informovat. Pokud byste měli zájem o revizi stávající normy, či s pomocí při zavedení požadavků nové normy neváhejte nás kontaktovat.