Změny v oblasti odpadového hospodářství po 1.10.2013

Níže uvádíme výtah podstatných změn týkající se původců odpadů z řad PO či podnikající FO, které vešly v platnost novelou zákona o odpadech k 1.10.2013:

  1. Organizace nemusí žádat o souhlas k shromažďování nebezpečného odpadu, mohou shromažďovat nebezpečný odpad bez souhlasu vydané ORP
  2. Organizace nemusí zpracovávat plán odpadového hospodářství
  3. Organizace musí EPNO posílat elektronicky přes systém ISPOP
  4. Odpadový hospodář může fungovat pro více jak 5 provozoven