Novinky

Nové nařízení vlády rušící původní legislativu v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení, elektro zařízení, plynových zařízení, tlakových zařízení

Dovolujeme si Vás informovat o nařízení vlády rušící původní legislativu v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení, elektro zařízení, plynových zařízení, tlakových zařízení

GDPR/ Whistleblowing

Dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost poskytuje poradenství v oblasti zajištění plnění požadavků GDPR dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v rozsahu a poradenstvím v oblasti zajištění plnění požadavků tzv. whistleblowingu.

Nový systém pro ohlašování (Nový ISPOP)

Na začátku ledna 2022 byl spuštěn Ministerstvem životního prostředí nový systém pro plnění ohlašovacích povinností podle různých zákonů v oblasti životního prostředí – ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a CRŽP (Centrální registr životního prostředí).

Odložení ohlašovacích povinností v oblasti ŽP

S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce

Provádění pracovnělékařských prohlídek v době nouzového stavu

Dle usnesení vlády se nemusí po dobu trvání nouzového stavu provádět PLP. V tuto chvíli stačí čestné prohlášení.

Stavíme systémy dle požadavků TISAX

Na základech mezinárodní normy ISO 27001, která byla přizpůsobena požadavkům automobilového průmyslu vznikl standard TISAX