Novinky

Nové normy ISO 9001 a ISO 14001

Očekávané revize normy ISO 9001 a ISO 14001 byly v září publikovány

Nové normy ISO 9001 a ISO 14001

V průběhu tohoto roku je očekáváno vydání novely norem ISO 9001 a ISO 14001. 

Zpracování hlášení za rok 2014 - LEDEN - BŘEZEN 2015

V případě, že byste měli zájem o pomoc při zpracování povinných hlášení v oblasti…

Právní úprava EU ISO 9001 a další při zadávání veřejných zakázek

Dne 26. února 2014 vyšla nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

Novinky v roce 2014

NOVĚ OD ROKU 2014 PROVÁDÍME...

Zpracování hlášení za rok 2013 - LEDEN - BŘEZEN 2014

V případě, že byste měli zájem o pomoc při zpracování povinných hlášení v oblasti nakládání s odpady, obaly, ovzduší, vod, IRZ, IPPC apod., neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám zpracujeme nabídku.

Provádíme rozbory ATP

Od října 2013 provádíme neakreditované rozbory vody na ATP. Vystavujeme protokol. Stačí poslat či osobně předat vzorek vody.

Změny v oblasti odpadového hospodářství po 1.10.2013

Níže uvádíme výtah podstatných změn týkající se původců odpadů z řad PO či podnikající FO, které vešly v platnost novelou zákona o odpadech k 1.10.2013