Novinky

Odložení ohlašovacích povinností v oblasti ŽP

S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce

Provádění pracovnělékařských prohlídek v době nouzového stavu

Dle usnesení vlády se nemusí po dobu trvání nouzového stavu provádět PLP. V tuto chvíli stačí čestné prohlášení.

Stavíme systémy dle požadavků TISAX

Na základech mezinárodní normy ISO 27001, která byla přizpůsobena požadavkům automobilového průmyslu vznikl standard TISAX

Nová norma ČSN ISO 45001

Vyšla nová norma ČSN ISO 45001:2018.

Zavádíme GDPR za nízké ceny !

Dovolujeme si Vás informovat o nových požadavcích v oblasti ochrany osobních údajů platných od 25.05.2018 pod názvem nařízení GDPR

Zprovoznění systému SEPNO

Od 2. května 2018 bude zprovozněn systém SEPNO.

Vydána nová norma ISO 45001

Byla vydána nová norma ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, která nahradí normu OHSAS 18001:2007 - původní dokument, který se zabýval bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů od 1.1.2017

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017 bude prováděno do zprovoznění elektronického systému v rámci ISPOP prostřednictvím tištěných "Ohlašovacích listů" následujícím způsobem 

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Informujeme Vás, že dne 01.10.2016 vstupuje v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výklad nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Výklad nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 pro stávající klienty ...

E-LEARNINGOVÉ ŠKOLENÍ novinky požadavků norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Připravujeme pro vás e-learningové školení dle nových norem.

04.12.2015 KONČÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Končí přechodné období pro naplnění požadavku zákona.