GDPR/ Whistleblowing

Naše společnost poskytuje poradenství v oblasti zajištění plnění požadavků GDPR dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v rozsahu a poradenstvím v oblasti zajištění plnění požadavků tzv. whistleblowingu dle směrnice (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práv Unie ("Směrnice")

níže uvedeném:

Varianta 1. - Objednání si modelové dokumentace GDPR/ Whistleblowing

Při výběru této varianty pošleme vzory dokumentace GDPR/ Whistleblowingu v níže uvedeném rozsahu a sám si klient dokumentaci dle metodického návodu, který je součástí balíčku, zpracuje oblast GDPR/ Whistleblowingu sám. Jedná se o:

  • Kompletní plnou verzi zpracované vzorové dokumentace GDPR/ Whistleblowingu na podmínky vzorové společnost (jako vzorová společnost vzata společnost “QEMS“ s.r.o.), kde je řešena oblast nakládání s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, návštěv a to formou e-shopu, klientského portálu, e-learningu, marketingových oslovení, osobních složek, GPS sledováním vozidel, výpisů hovorů, e-mailové korespondence, kamerového systému kanceláře). Jedná se o příručku GDPR, vyhodnocení rizik, Záznam o činnostech zpracování.
  • Prázdné formuláře a komentáře vložené do wordu, jak vyplnit a vést dané formuláře ( vzor Záznamy o činnostech zpracování, vzor Smlouva o zpracování osobních údajů, vzor Poučení subjektů, vzor Souhlas se zpracováním osobních údajů, vzor Potvrzení o zpracování osobních údajů, vzor Analýza rizik včetně metodiky, vzor Seznam oprávněných osob, vzor Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, vzor SW řešení v oblasti ochrany dat, vzor Seznam udělených a odvolaných souhlasů, vzor Potvrzení o rozsahu zpracování osobních údajů, vzor Evidence kopií zpracovaných osobních dat, vzor Zápis o omezení zpracování osobních údajů, vzor Evidenci o přenositelnosti údajů, vzor Evidence námitek, vzor Hlášení dozorovému úřadu, vzor Evidence o oznámení porušení ochrany osobních údajů Subjektům, vzory v rámci Whistleblowingu).

JE NUTNÉ ZDŮRAZNIT, ŽE DOKUMENTACE NEOBSAHUJE metodiku Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, která je nutná zejména v těchto případech:

  • Systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad,
  • rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nebo
  • rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů.

 

V současné době jsme přehodnotili strukturu našich klientů, kterým tuto nabídku posíláme a z největší pravděpodobností nepatříte do výše zmíněných skupin. Z tohoto důvodu není tato metodika do mustrové dokumentace zahrnuta, je možné ji zpracovat individuálně dle konkrétního požadavku klienta.

Varianta 2

 Komplexní zpracování dokumentace GDPR/ Whistleblowingu a zavedení povinností do praxe klienta poradcem naší společnosti ve výše uvedeném rozsahu.

 

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

  • Velikost a organizační členění organizace,
  • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění,
  • předmět a rozsah osobních záznamů, s kterými je nakládáno,
  • rozsah pomoci poradce.

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři "QEMS" s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

 

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!