Školení/ E-learning

Školení k systémům managementu

Toto školení je určeno těm pracovníkům Vaší organizace, kteří jsou či boudu jmenováni jako interní auditoři daných systémů managementu. Školení je zaměřeno na podrobné školení z požadavků modelových norem příslušných systémů managementu a jejich implementaci právě ve Vaší organizaci a provádění interních auditů dle požadavků normy ČSN EN ISO 19011.

Mezi nejčastější školení systémů managementu realizujeme školení dle norem:

 • ISO 9001, IATF 16949
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • ISO 22000/ FSCC 22000/ HACCP/GMP+/ IFS/BRC
 • ISO 3834/EN 1090
 • ISO 27001, TISAX
 • ISO 50001
 • SA 8000/ SMETA
 • a další

Obsah školení:

 • Normy pro auditování, druhy auditů a jejich základní charakteristiky,
 • plánování, příprava, průběh a závěr interních auditů - výklad normy ČSN EN ISO 19011, vedení záznamů z interního auditu,
 • současný stav v oblasti posuzování zaváděného systémů managementu, aplikace příslušné modelové normy v praxi s vazbou na relevantní právní a jiné požadavky,
 • význam a zařazení interního auditora v příslušném systému managementu organizace.

Účastníkům budou předána skripta.
Účastníkům budou vystavena OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu.

 

Školení je formou odborného výkladu lektora s požadovanou kvalifikací za použití vizualizace (DVD projekce, dataprojektor, workshopů).

Rozsah školení: dohodou, doporučujeme u opakovaných doškolovacích školení 1 školící den, pro začátečníky 2 školící dny, v případě zájmu o školení z více norem integrovaně se čas stanovuje individuálně dle dohody s klientem. Účastníkům budou předána skripta, osnovy školení, prezenční listiny, doklad o kvalifikaci lektora, případně OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu.

Místo školení: dle dohody

Termín školení: školení realizujeme pro klienty individuálně dle potřeby, v současné době nevypisujeme hromadné termíny školení

Naše kvalifikace:

 • Osoba odborně způsobilá pro nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.
 • Odborná způsobilost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti PO dle zákona č. 133/1985 Sb.
 • Odpadový hospodář dle zákona č. 541/2020 Sb.
 • Auditor QMS vydané ČSJ
 • Auditor EMS vydané ČSJ
 • Auditor OHSMS vydané ČSJ
 • Auditor HACCP vydané EuCB
 • Auditor bezpečnosti informací vydaný EuCB
 • Manažer QMS vydané ČSJ
 • Manažer EMS vydané ČSJ
 • Manažer OHSMS vydané ČSJ
 • Interní auditor systémů QMS
 • Interní auditor IATF 16949
 • Interní auditor systémů EMS
 • Interní auditor OHSMS
 • Interní auditor SA 8000
 • Interní auditor EnMS dle ISO 50001

Školení lze po dohodě provádět i formou e-learningu.

Školení v oblasti BOZP/PO

V rámci komplexních služeb v oblasti BOZP/ PO pro naše klienty či jen na základě objednávky na provedení vybraného školení provádíme školení v této oblasti na míru dle požadavků klientů zejména v oblasti:

 • Řadové školení zaměstnaců BOZP/PO,
 • školení vedoucích zaměstnanců BOZP/PO,
 • školení obsluhy ohlašovny požáru,
 • školení preventisty PO,
 • školení členů požárních hlídek,
 • školení řidičů referentů,
 • školení první pomoci,
 • případně další ....

Školení je prováděno prezenční formou či formou e-learningu. Účastníkům budou předána skripta, osnovy školení, prezenční listiny, doklad o kvalifikaci lektora, případně OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu.

 

Školení je formou odborného výkladu lektora s požadovanou kvalifikací za použití vizualizace (DVD projekce, dataprojektor, workshopů).

Rozsah školení: individuální

Místo školení: dle dohody

Termín školení: školení realizujeme pro klienty individuálně dle potřeby, v současné době nevypisujeme hromadné termíny školení

Naše kvalifikace

 • Odborná způsobilost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti PO dle zákona č. 133/1985 Sb.
 • Auditor OHSMS vydané ČSJ
 • Manažer OHSMS vydané ČSJ
 • Interní auditor OHSMS
Školení v oblasti podnikové ekologie:

V rámci komplexních služeb v oblasti podnikové ekologie pro naše klienty či jen na základě objednávky na provedení vybraného školení provádíme školení v této oblasti na míru dle požadavků klientů zejména v oblasti:

 • Řadové školení pracovníků z oblasti podnikové ekologie se zaměřením na problematiku klienta,
 • školení vedoucích pracovníků z oblasti podnikové ekologie se zaměřením na problematiku klienta,
 • školení z nakládání s CHLS H300, 310, 330 a dalších.

Školení je prováděno prezenční formou či formou e-learningu. Účastníkům budou předána skripta, osnovy školení, prezenční listiny, doklad o kvalifikaci lektora, případně OSVĚDČENÍ po úspěšném absolvování závěrečného testu.

Školení je formou odborného výkladu lektora s požadovanou kvalifikací za použití vizualizace (DVD projekce, dataprojektor, workshopů).

Rozsah školení: individuální

Místo školení: dle dohody

Termín školení: školení realizujeme pro klienty individuálně dle potřeby, v současné době nevypisujeme hromadné termíny školení

Naše kvalifikace:

 • Osoba odborně způsobilá pro nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.
 • Odpadový hospodář dle zákona č. 541/2020 Sb.
 • Auditor EMS vydané ČSJ
 • Manažer EMS vydané ČSJ
 • Interní auditor systémů EMS

 

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás !