Zavádění systémů managementu

Již více jak 18 let stavíme systémy managementů s vysokou přidanou hodnotou a za výhodné ceny se 100 % úspěšností.

Charakteristika naší práce

 • Zavádíme nejrychleji a nejkvalitněji Vámi vybraný systém managementu,
 • máme 100 % úspěšnost při certifikacích i díky dlouholeté zkušenosti s výstavbou systémů managementu,
 • kompletní dokumentaci zpracováváme pro Vás na klíč bez dalších příplatků a vícenákladů,
 • zaměstnáváme vysoce kvalitní konzultanty - specialisty, kteří se neustále oborově vzdělávají,
 • podporujeme klienty při získání dotací na výstavbu systémů managementu, pokud jsou k dispozici vhodné dotační programy,
 • působíme ve většině krajů ČR,
 • jsme Vám schopni zpracovat bezkonkurenční nabídku na základě naší cenové politiky s jasnou konečnou cenou, která se nenavyšuje o žádné další částky.

Jak se projevuje spolupráce s naší společností

 • Zvýšení konkurenceschopnosti Vaší společnosti, zlepšení image a tím i zvýšení podílu na trhu,
 • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti ve vztahu k třetím zainteresovaným stranám (peněžní ústavy, veřejná správa, zákazníci atd.),
 • inovační krok v rámci řízení organizace, zlepšování a zefektňování hlavních procesů organizace,
 • eliminace pokut za neplnění požadavků environmentální legislativy ČR, legislativy BOZP a PO, snížení rizika havárií, zvýšení prevence,
 • mnoho maximálně spokojených zákazníků a dalším z nich můžete být i Vy.

Naše kvalifikace:

 • Osoba odborně způsobilá pro nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.
 • Odborná způsobilost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti PO dle zákona č. 133/1985 Sb.
 • Odpadový hospodář dle zákona č. 541/2020 Sb.
 • Auditor QMS vydané ČSJ
 • Auditor EMS vydané ČSJ
 • Auditor OHSMS vydané ČSJ
 • Auditor HACCP vydané EuCB
 • Auditor bezpečnosti informací vydaný EuCB
 • Manažer QMS vydané ČSJ
 • Manažer EMS vydané ČSJ
 • Manažer OHSMS vydané ČSJ
 • Interní auditor systémů QMS
 • Interní auditor IATF 16949
 • Interní auditor systémů EMS
 • Interní auditor OHSMS
 • Interní auditor SA 8000
 • Interní auditor EnMS dle ISO 50001

 

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!