ADR

ADR

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Upravuje jakým způsobem je možno zboží přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti. Podobnou dohodou je RID - dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici.

Dohoda ADR stanovuje a třídí nebezpečné látky a předměty podle jejich nebezpečných vlastností, stanovuje podmínky pro jejich přepravu, balení a značení a předepisuje používání a vyplňování stanovených průvodních dokladů. Stanovuje požadavky na zabalení kusu, zápisy do přepravních dokladů, dopravní prostředky včetně technických požadavků na vozidlo podle jednotlivých tříd a dále ustanovuje další pravidla jako omezení množství přepravovaných věcí, dozor nad nimi, způsob stání a parkování v noci atd.

KOHO SE DOHODA  ADR TÝKÁ ?

ROZSAH PRACÍ "QEMS" s.r.o.:

  • Analýza skutečného stavu společnosti,
  • doporučení změn oproti stávajícímu stavu,
  • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgánu veřejné správy,
  • informační a poradenský servis,
  • kontrolní audit,
  • zpracování firemní směrnice ADR,
  • zpracování zpráv o mimořádných událostech,
  • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADR,
  • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADR a souvisejících předpisů.

 

Varianta I.  - hodinová sazba a rozsah činností

V případě, že nám zašlete Vaší poptávku, rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku, která bude upravena pro konkrétní rozsah činností, které jsou pro Vás relevantní a budou naceněny hodinovou sazbou + uvedením nákladů na dopravné.

Činnost
Počet hodin

Školení osob podílejících se na přepravě ADR (nakládce, vykládce, plnič, balič, skladník, manipulant, administrativa, podle zájmu těž řidiči) – průkaz o proškolení

Dle velikosti klienta - počtu účastníků školení a počtu školení

Zpracování výroční zprávy

Dle operativních podmínek klienta – počet provozů, tříd ADR apod.

Vypracování bezpečnostního plánu

Dle operativních podmínek klienta – počet provozů, tříd ADR apod.

Zpracování směrnice ADR

Dle operativních podmínek klienta – počet provozů, tříd ADR apod.

1x ročně kontrolní audit

Dle operativních podmínek klienta – počet provozů, tříd ADR apod.

Řešení mimořádných událostí, zpracování zpráv o mimořádné události

Operativa

 

Varianta II. – paušální částka za kalendářní měsíc

Měsíční paušál  zahrnuje činnosti ve stejném rozsahu jako je uvedeno ve variantě I + navíc poradenský servis po telefonu (24 hodin denně 7 dní v týdnu), jednání ve společnosti kdykoliv v rámci řešení mimořádných událostí či na další požádání firmy, spolupráce při vypracování dokumentace týkající se činností, které souvisejí s ADR (pracovní postupy, činnost subdodavatelů apod).

V případě, že nám zašlete Vaší poptávku, rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku, která bude upravena pro konkrétní rozsah činností, které jsou pro Vás relevantní a budou naceněny měsíčním paušálem.

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!