Svářecí dozor

Naše společnost Vám nabízí externí formou poradenství svářecího dozoru pro zajištění systému kvality ve výrobě při svařování.

Svářečský dozor provádí svou činnost dle ČSN EN ISO 14731. Z pohledu zajištění kvality výroby je svářečský dozor odpovědný za svářečskou výrobu. Jedná se o řešení problematiky spojené s odborným řešením zakázek v oblasti svařování, zpracování nutné dokumentace (směrnice, technologické postupy apod.) pro kvalitní zajištění zakázky, školením personálu a mnoho dalších činností.

Základní rozsah činnosti svářečského dozoru:

 • Vyjádření k obchodní smlouvě z pohledu zajištění svařování,
 • určení vhodnosti dodavatelů ve vztahu k nákupu materiálu a služeb vstupujících do procesů výroby v oblasti svařování,
 • optimalizace výrobního procesu a zajištění shody systému kvality s výrobkovou normou v oblasti svařování,
 • schvalování technologických postupů pro výrobu WPS, postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti svařování, stanovení rozsahu provádění kontrol v oblasti svařování,
 • nadefinování svařovacích parametrů, nadefinování vhodného svařovacího zařízení, stanovení vhodného svařovacího materiálu ve vztahu k základnímu materiálu, zajištění identifikace a sledovatelnosti v oblasti svařování, zajištění vhodné manipulace a skladování,
 • opatření k neustálému zlepšování kvality svařování,
 • odborná pomoc v případě výstavby systému managementu kvality ve svařování dle ČSN EN ISO 3834 či EN 1090 tj:
   
 1. Zpracování systémové dokumentace dle ČSN EN ISO 3834 či ČSN EN 1090,
 2.  implementace požadavků norem včetně školení personálu,
 3.  provedení interních auditů dle ČSN EN ISO 3834 či ČSN EN 1090,
 4.  obhajoba u certifikačního auditu.

Cena: dohodou s ohledem na velikost vaší organizace, složitost výroby ve vztahu ke svařování, charakteru výrobků a dojezdové vzdálenosti. Rádi Vám zpracujeme nabídku.

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktuje nás !