Hlavní činnosti

Hlavní činnosti

Poradenství v oblasti zavádění a udržování systémů managementu:

 • Poradenství při zavádění systémů managementu kvality a následná příprava z certifikaci podle požadavků normy ISO 9001, IATF 16949,
 • poradenství při zavádění environmentálních systémů a následná příprava k certifikaci podle ISO 14001, ISCC EU,
 • poradenství při zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a následná příprava z certifikaci dle normy ISO 45001/ Bezpečný podnik/ SCC,
 • poradenství při zavádění systému „dobré výrobní praxe“ a následná příprava z certifikaci dle norem řady GMP+, HACCP, ISO 22000, FSCC 22000, IFS, BRC,
 • poradenství při zavádění systému managementu jakosti ve svařování a následná příprava z certifikaci dle normy ISO 3834, EN 1090,
 • poradenství při zavádění systému bezpečnosti informací následná příprava z certifikaci dle normy ISO 27001, ISO 10006, TISAX,
 • poradenství při zavádění systému managementu kvality laboratoří dle ISO 17025,
 • poradenství při zavádění systému řízení energií dle ČSN EN ISO 50001
 • poradenství při zavádění systému společenské odpovědnosti dle SA 8000, SMETA.

Poradenství v oblasti BOZP a PO

 • Provádění komplexních služeb v oblasti BOZP a PO – zpracování dokumentace, školení, prověrky - audity, hodnocení souladu atd.

Koordinátor BOZP na staveništi:

 • Provádění komplexních služeb Koordinátora BOZP na staveništi.

Poradenství v oblasti podnikové ekologie:

 • Provádění komplexních služeb v oblasti podnikové ekologie – odpadové hospodářství, nakládání s obaly, nakládání s CHLS, prevence závažných havárií, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, IPPC, IRZ, ISCC EU, ekologická újma atd.

Poradenství ADR:

 • Poskytování komplexních služeb v oblasti přepravy nebezpečného zboží po silnici dle Dohody ADR.

Poradenství GDPR:

 • Poradenství v oblasti zajištění plnění požadavků GDPR dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Školení/ E-learning:

 • Pořádání školení v oblasti systémů managementu, BOZP, PO a podnikové ekologie,
 • provádíme školení formou E-LEARNINGU.

Provádění auditů/ hodnocení souladu:

 • Provádění interních a externích auditů – hodnocení souladu stavu plnění požadavků systémů managementu, požadavků BOZP, PO a podnikové ekologie.

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!

Hlavní činnosti