Odborná způsobilost

Odborná způsobilost

Níže uvádíme základní seznam naší odborné kvalifikace pro výkon činnosti. V případě Vašeho zájmu Vám veškeré požadované doklady pošleme e-mailem.

 • Osoba odborně způsobilá pro nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb.
 • Odborná způsobilost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Osoba odborně způsobilá v oblasti PO dle zákona č. 133/1985 Sb.
 • Odpadový hospodář dle zákona č. 541/2020 Sb.
 • Auditor QMS vydané ČSJ
 • Auditor EMS vydané ČSJ
 • Auditor OHSMS vydané ČSJ
 • Auditor HACCP vydané EuCB
 • Auditor bezpečnosti informací vydaný EuCB
 • Manažer QMS vydané ČSJ
 • Manažer EMS vydané ČSJ
 • Manažer OHSMS vydané ČSJ
 • Interní auditor systémů QMS
 • Interní auditor IATF 16949
 • Interní auditor systémů EMS
 • Interní auditor OHSMS
 • Interní auditor SA 8000
 • Interní auditor EnMS dle ISO 50001

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktujte nás!