Politika "QEMS" s.r.o.

Politika "QEMS" s.r.o.

Naše společnost se touto politikou zavazuje z tomu, že:

  • Vnímáme poradenství v oblasti systémů managementu, včetně zajišťování komplexních ekologických služeb, BOZP a PO a činnosti Koordinátora BOZP na stavbě, ADR, GDPR, školení a provádění auditů jako poslání a osobní přínos pro rozvoj Vaší organizace,
  • v maximální možné míře se snažíme respektovat Vaší individualitu, specifické podmínky, požadavky a vystupujeme tak, abychom podporovali Vaší firemní kulturu,
  • prostřednictvím našich služeb se snažíme přispívat ke snaze našich klientů o prosazení se na trhu,
  • naše služby poskytujeme objektivně a nestranně pro všechny zákazníky ve všech oborech,
  • se zavazujeme k dodržování přísné důvěrnosti o Vašich interních informacích včetně plnění požadavků nařízení GDPR,
  • námi poskytované služby budou vždy odpovídat nejnovějším poznatkům v oboru a neustále budeme rozvíjet znalosti našich poradců, abychom tak přispěli ke zvyšování úrovně služeb poskytovaných naší společností,
  • spolupráce na zavádění systémů managementu, či zajišťování odborných služeb pro nás nekončí certifikací či splněním legislativních požadavků, ale poskytujeme Vám průběžně odbornou pomoc při zlepšování již zavedených systémů či plnění právních požadavků.
Politika