GMP+ B1, B2, B3, B4 / ISCC EU

Již od samotných počátků existence norem GMP+ stavíme systémy managementu dobré výrobní praxe dle norem řady GMP+ a také cca od roku 2010 i systém ISCC EU a to kvalitně s vysokou přidanou hodnotou pro Vaší organizaci obecná charakteristika naší práce.

Při výstavbě systému vycházíme ze základních všeobecných principů systému GMP+ a ISCC EU.

Na začátku naší spolupráce Vám automaticky vystavíme OSVĚDČENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE:

 

 

1. etapa: Výstavba GMP+/ISCC EU – spolupráce do získání certifikátu

1) Etapa tvorby dokumentace systému GMP+/ISCC EU

Zpracování dokumentace GMP+/ISCC EU:

 • Příručka GMP+/ISCC EU,
 • jmenování představitele GMP+/ISCC EU,
 • auditní dotazník,
 • skripta - Školení GMP+/ISCC EU,
 • politika GMP+/ISCC EU,
 • cíle GMP+/ISCC EU.

​Zavedení nových požadavků do praxe s vaší spoluprací.

2) Implementace, provedení interních auditů systému dobré výrobní praxe + realizace nápravných a preventivních opatření v závislosti na výsledcích interních auditů systému dobré výrobní praxe, kontrola systému řízení, přezkoumání systému

Provedení interních auditů.

Zavedení systému přijímání opatření k nápravě preventivních opatření odpovědnými pracovníky společnosti pod metodickým vedením poradcem, přezkoumání systému, zpracování přezkoumání systému dobré výrobní praxe, celková kontrola systému před provedením certifikačního auditu.

3) Certifikace – účast na certifikaci

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

2. etapa: Následné udržování a zlepšování GMP+/ ISCC EU – spolupráce po získání certifikátu

I po ukončení projektu výstavby systémů managementu organizací Vám nabízíme pomoc dle Vašich požadavků. Pomůžeme Vám vybudovaný systém neustále dotvářet, poradíme Vám jak aplikovat různé metody zlepšování.

Tyto služby provádíme i klientům, u kterých jsme GMP+/ ISCC EU nestavěli, avšak chtějí změnit dosavadní poradenskou společnost.

V rámci této služby provedeme ve Vaší organizaci:

 • Poskytneme Vám odborné konzultace,
 • interní audity,
 • uspořádáme školení ve Vaší organizaci,
 • zaktualizujeme dokumentaci, cíle a navazující dokumentaci,
 • obhájíme Vám certifikát i v dalších letech. 

Pokud se po čase rozhodnete přebudovat svůj stávající systém, např. z důvodu změny předmětu působnosti, jsme připraveni Vám pomoci.

V případě, že Vás výše uvedený rozsah prací pro udržování a zlepšování QMS zaujal, rádi Vám zpracujeme nabídku. Kontaktujte nás.

Cena:

Cena stanovena dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • Velikost a organizační členění organizace,
 • lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich rozmístění,
 • předmět a rozsah výstavby systému managementu,
 • rozsah pomoci poradcem při výstavbě systému managementu.

Způsob platby:

Dle dohody - navrhujeme: Platba jedenkrát měsíčně po odvedení výkonu (výpočet: Celkové částky: počet měsíců zavádění systému managementu) či platba po ukončení jednotlivých etap výstavby daného systému managementu. Splatnost faktury 14 - 30 dnů či dle individuální dohody s klientem.

Garance:

V současné době máme 100 % úspěšnost při certifikačních auditech všech systémů.

V případě nedoporučení k certifikaci v rámci certifikačního auditu certifikačním orgánem způsobený zaviněním ze strany Zhotovitele, je dána garance následného bezplatného odstranění neshod s cílem následné úspěšné certifikace, která je podložena poslední splátkou dle výše navrženého způsobu platby. 

 

Předpokládaný rozsah plnění na místě: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný rozsah plnění v kanceláři "QEMS" s.r.o.: dle velikosti organizace a složitosti jejích procesů

Předpokládaný termín: dle dohody

V případě, že máte zájem o nabídku, kontaktuje nás !